நமக்காகவும், சிறுத்தைகளுக்காகவும்..

வால்பாறை பகுதிகளில் சிறுத்தை-மனிதன் எதிர்கொள்ளலை சமாளிக்க/குறைக்க இயற்கை பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் (Nature Conservation Foundation) மழைக்காட்டு ஆராய்ச்சி நிலையம் (Rainforest Research Station) பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. சிறுத்தை ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுதல், அவை நடமாடுமிடத்தில் பொதுமக்களாகிய நாம் செய்ய வேண்டிய, கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் முதலிய கருத்துக்களை பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு வழிகளில் எடுத்துச் சொல்லுதல் போன்றவை இந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் செயல்பாடுகளில் ஒன்று. வால்பாறையின் பொதுமக்கள், பத்திரிக்கையாளர்கள், தேயிலைத் தோட்ட அதிகாரிகள், பணியாளார்கள், ஆனைமலை புலிகள் […]

Three different voices

“ Aaha, aaha, kunu bhoi nai! ”(Come, come! No need to fear!). Naathu Bora invited a troop of rhesus macaques that was approaching his paddy field located next to the Hollongapar forest in Upper Assam. I was studying this group of monkeys to understand their survival strategies and interactions with other monkey troops that lived nearby. It was […]

மயில் வதம் – தடுக்க என்ன வழி?

சமீபத்திய (21-12-2012) தினசரிகளில் திருச்சி அருகே மயில்களைக் சிலர் கள்ளத்தனமாக வேட்டையாடினர் எனும் செய்தியைப் படித்ததும் அதிர்ச்சியடைந்தேன். வனத்துறையினர் மயில்களைக் கொன்றவர்களை கைது செய்தனர் என்பதை அறிந்த போது நிம்மதி ஏற்பட்டாலும், மறுபுறம் கவலையாகவும், கோபமாகவும் இருந்தது. கொல்லப்பட்டவை 11 மயில்கள். கொன்றவர்கள் யார்? ஒரு ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர், அவரது மகன், ஒரு முன்னாள் இராணுவ வீரர், இன்னும் ஒருவர். எதற்காகக் கொன்றார்கள்? அவற்றின் கறியை சுவைப்பதற்காக. மயில்களைச் சுடும் போது அது […]

A tiger’s pain

I had seen a tiger in the wild only once. Deep inside the rainforests of Kalakad – Mundanthurai Tiger Reserve (KMTR) in the southern Western Ghats. It was a memorable sighting that I always treasure and proudly tell others about. Before KMTR, the only memorable tiger sighting I had was at the rescue and rehabilitation […]

Keeping a culture of co-existence

Nagaraja Shetty did not want the day to dawn. It would mean that he could see exactly how much the elephants had taken. But the remorseless sun did rise, only to reveal a completely destroyed paddy field. Nothing was left of his meagre one acre. Starvation and deepening debt stared him in the face, but […]

Ecotourist, tread softly!

Humans have always looked upon everything in nature as resources. Forests continue to provide us a staggering range of raw and finished products. Wildlife too, are resources. And there are different ways of using these resources—we hunt deer for meat, trap tigers for skin, poach elephants for ivory. We cut trees to cook dinner, to […]

Living on the edge

You are Mallesha. A fifty-six year old farmer. You live in Maguvinahalli, a village on the northern edge of the famous Bandipur National Park. Every year, at the end of summer, you till your meagre 4 acres, sow some jowar and some sunflowers. For weeks you work in the baking heat. Once the monsoons arrive, […]