இயற்கையை அழித்தா வளர்ச்சி?

Unabridged Tamil version (Translated by P. Jeganathan) of “The long road to growth”  by T. R. Shankar Raman that appeared in The Hindu on 19th March 2015. Abridged version of this article appeared in The Hindu Tamil on 18th April 2015 (see here). கடந்த ஆகஸ்டு 2014 மற்றும் ஜனவரி 2015 நடந்த இரண்டே தேசிய காட்டுயிர் வாரியக் (National […]

Blowin’ in the wind – II

Cross-posted from View from Elephant Hills From a boat on Assam’s Deepor Beel—the freshwater lake lying south-west of Guwahati, the largest city in India’s northeast—you can look east past thousands of waterbirds and a carpet of floating leaves to see the city’s seething, smoking garbage dump. Under spotless blue skies, a thin brown haze blankets […]

The tropicbirds of memory

The arrival of the postman at our doorstep, just before noon, is always a welcome event, more so when he brings something always awaited by us: a book or a magazine, or even the rare letter. Today, he brought the latest issue of Indian Birds, volume 8 number 5 of our subscription to this excellent bird journal, which […]

Books on birds in Tamil

Birds have fascinated human beings since early times. There have been many books, notes, and descriptions of birds and their behaviour in world literature, including several Indian languages. Birds have a special place in classical Tamil literature. Names given to some birds in ancient Sangam Tamil literature are still the same and in use (e.g., Koogai – Barn Owl and Thookanang […]

என் பக்கத்து வீட்டுப் பழுப்புக் கீச்சான் !

ஒவ்வொறு முறையும் பகலில் எனது வீட்டிலிருந்து வெளியே போகும் போது என்னையறியாமல் தலையைத் திருப்பி வழியில் உள்ள அந்த மரத்தை எனது கண்கள் நோட்டமிடும். சுமார் 10 அடி உயரமே இருக்கும் அந்த மரத்தின் கீழ்க் கிளையை நோக்கியே எனது பார்வை இருக்கும். நான் எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருப்பது பழுப்புப் கீச்சானை (Brown Shrike Lanius cristatus). இங்கு தென்படும் மற்ற பறவைகளை ஒப்பிட்டால் அது அப்படி ஒன்றும் விசித்திரமானதோ, கொள்ளைகொள்ளும் அழகு வாய்ந்ததோ, ரம்யமான குரலைக்கொண்டதோ இல்லை. ஆனாலும் […]

Death on the highway

This article was published in The Hindu Survey of the Environment 2009 (pages 113 – 118) without the supporting footnotes. The original article with footnotes and photographs is reproduced here. Crunch! Splat! Thud! A daily massacre is occurring under the wheels of our vehicles. Thousands of lives are snuffed out tragically, instantaneously, and yet, we hardly […]

Chiffchaffing about a ring species

Willow warbler is a very common migratory leaf warbler. This small bird has shown a ray of hope to those evolutionary biologists who have always been supporting what is called a ring species. There were always more evidence of the mode speciation in biology where one species diverges into two species due to some kind […]