பறவைக் கோலங்கள்

கோலங்கள், குறிப்பாக மார்கழி மாதத்தில் வாசலில் இடப்படும் கோலங்கள் எப்போதுமே நம்மை வியக்க வைக்கும். சிறு வயதில் அம்மா காலையிலும் மாலையிலும் வாசல் கூட்டி, நீர் தெளித்து, சில வேளைகளில் சாணியையும் கரைத்து மெ ழுகிய பின் இடும் அழகான கோலங்களைக் கண்டு வியந்திருக்கிறேன். தஞ்சை கரந்தையில், எங்கள் வீட்டின் வாசலில், மார்கழி மாதக்  குளிரான காலை நேரங்களில் அம்மா கோலமிடும் போது தூக்கக் கலக்கத்துடன் நானும் என் தங்கையும் கோலத்தின் அருகில் அமர்ந்து வேடிக்கைப் பார்த்துக் […]

A ficus full of life

After four months of desk work in Mysore, I was really looking forward to fieldwork in Namdapha Tiger Reserve in Arunachal Pradesh with my Lisu friends. The Lisu are one of the local communities around Namdapha. On day 1, I was marking a transect with my Lisu friends, Ngwayotse and Adusey,when suddenly Ngwayotse, whispered ‘Paigolo’. […]

Something strange in a bangle shop!

Notice anything strange in this picture? Something that would be absolutely out of place in a bangle shop? Look close, that isn’t a stuffed toy near the necklaces on the right. It’s a Malabar giant squirrel! This squirrel is the size of a small dog, has a gorgeous burgundy and cream coat and spends most of its day jumping […]

Finding drama in everyday life

A spider pretending to be an ant to avoid being eaten by other spiders. A gross ball of spit that nobody wants to get close to, but is actually a clever insect hiding itself from lurking enemies in frothy plant sap. A cheeky little insect-eating bird—a black drongo—mimicking the call of a bird of prey to scare away mynas […]

எனது பறவைக் கனவுகள்

  சிறு வயதில் ஒரு அருமையான கனவு எனக்கு அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கும். கனவில் நான் பறந்து கொண்டிருப்பேன். பறந்தேன் என்று சொல்வதை விட மிதந்தேன் என்பதே சரியாக இருக்கும். எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான கனவு அது. கனவில் என்னால் தரையில் இருந்து எந்த வித உதவியும் இல்லாமல் அப்படியே மேலே எழும்பி மிதக்க முடியும். இறக்கைகள் எதுவும் இருக்காது ஆனாலும் உயரே படிப்படியாக மேலே செல்லவும், தேவைப்படும் போது கீழே வரவும் முடியும். எல்லா கனவுகளைப் […]