சிட்டுக்குருவிகள் உண்மையிலேயே அழிந்து வருகின்றனவா?

சில ஆண்டுகளாக மார்ச் மாதங்களில் பத்திரிக்கைகளில் அடிக்கடி இடம்பெறும் செய்தி சிட்டுக்குருவிகள் அழிந்து வருகின்றன என்பது. அதற்கான முக்கிய காரணங்கள் நகரமயமாதல், செல் போன் டவரிலிருந்து வரும் மின்காந்த அலைகள் என்றும் எனவே அவற்றைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அக்கட்டுரைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கும். இதெல்லாம் எந்த அளவிற்கு உண்மை? இந்தக் கருத்துக்கள் எல்லாம் அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் முடிவில் வெளிவந்த உண்மைகளா? அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் மற்ற பறவைகளைக் காட்டிலும் சிட்டுக்குருவியின் நிலை என்ன அவ்வளவு பரிதாபகரமாக உள்ளதா? இக்கேள்விகளுக்கான […]

In the interest of other animals

How should we as humans value and relate to other animals? When we use animals in research, in zoos and aquaria, as food items or body parts, as specimens or experimental models, as pets, as machismo-inflating trophies to be bagged, or just as objects for entertainment, do we fully understand their needs, their welfare, their […]

A meeting and words to remember

It is not often that one finds a person who is equally comfortable with his place at the head of a corporate boardroom of a leading company or being in a line of people trekking up a leech-infested rainforest or even diving into the ocean to admire the beauty of coral reefs. Someone who can […]

One giant leap

– Amruta Rane (posted on behalf of Amruta who is right now still bravely roaming the forests of Arunachal, counting her beloved Toko plants along the way…) Kumar, Khem (my field assistants) and I were in Khari, which is an anti-poaching camp along the southern boundary of Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger reserve in Arunachal […]

Death on the highway

This article was published in The Hindu Survey of the Environment 2009 (pages 113 – 118) without the supporting footnotes. The original article with footnotes and photographs is reproduced here. Crunch! Splat! Thud! A daily massacre is occurring under the wheels of our vehicles. Thousands of lives are snuffed out tragically, instantaneously, and yet, we hardly […]

Wildlife under wheels

As a pigtailed macaque troop moved towards the railway track, I got curious. Will they cross it today? I have never seen them moving across it. One by one, all of them assembled on the trees lining the railway track. A sub-adult male cautiously descended down and, within a blink of an eye, crossed the […]

The road to Vazhachal

Vazhachal is a small rainforest-clad region in Kerala located near the Anamalai hills. It forms a contiguous stretch of forest extending almost 2400 sq. km. through Parambikulam Wildlife Sanctuary to the north and thereafter through Anamalai Tiger Reserve, Chinnar Wildlife Sanctuary and Eravikulam National Park. It is among the last wild habitats in Kerala where […]

The mysteries of the Lingti valley

Lingti is a little known valley in eastern Spiti in Himachal Pradesh. The valley is bound from all sides by high Himalayan peaks and ridges. To the north is the massive Gya peak (6794m); the highest in Himachal Pradesh. Gya Peak is at the tri-junction of Ladakh, Tibet and Spiti. From Lingti valley, towards North-east […]