குப்பைத் தொட்டியைத் தேடி…

நான் இருப்பது வால்பாறையில். தேயிலைத் தோட்டங்கள் சூழ்ந்த குடியிருப்புப் பகுதியில் வசிக்கிறேன். அந்தத் தோட்டங்களைச் சுற்றிலும் வனப்பகுதி இருப்பதால் வீட்டுக்கு அருகிலும் அவ்வப்போது காட்டு விலங்குகளைக் காண முடியும். வீடென்றிருந்தால் குப்பை சேரத்தான் செய்யும். காய்கறிக் கழிவு, மட்கும் குப்பையைத் தவிர, ஏனைய பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை வீட்டிலுள்ள குப்பை டப்பாவில் சேகரித்து, மாதம் ஒருமுறை வால்பாறையில் உள்ள, பெரிய குப்பை கொட்டுமிடத்தில் கொண்டுசேர்ப்பது வழக்கம். வீட்டின் அருகில் வீசியெறிந்தால் காட்டுயிர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும், வீட்டைச் சுற்றி பிளாஸ்டிக் […]

Birds on a wire

This is a longish account of a long drive from Bangalore to Kibber in the Trans-Himalaya. Notes I kept during the 10 day journey are largely conversations I had with myself but also with my partners in travel, and are used here to share what we experienced, saw and spoke of during this journey across […]

The tropicbirds of memory

The arrival of the postman at our doorstep, just before noon, is always a welcome event, more so when he brings something always awaited by us: a book or a magazine, or even the rare letter. Today, he brought the latest issue of Indian Birds, volume 8 number 5 of our subscription to this excellent bird journal, which […]

The Lion’s Share…

The forest is enveloped in an eerie silence…deep within this void lurks suspense, one that keeps you aware and alert. A thick, luxuriant carpet of dry teak leaves adorns the forest floor – a challenge for those who wish to walk quietly, it is a treat for the eyes of the admirers of beauty – in […]

NCF on FaceBook

You may know about NCF’s FaceBook page which is a place for all supporters of NCF to network and keep in touch with news, events and interesting asides from us. Today we have also launched The Weekly Wildlife, Nature and Conservation Photography Contest, where you can post photographs related to that week’s theme. Other members […]