மயில் வதம் – தடுக்க என்ன வழி?

சமீபத்திய (21-12-2012) தினசரிகளில் திருச்சி அருகே மயில்களைக் சிலர் கள்ளத்தனமாக வேட்டையாடினர் எனும் செய்தியைப் படித்ததும் அதிர்ச்சியடைந்தேன். வனத்துறையினர் மயில்களைக் கொன்றவர்களை கைது செய்தனர் என்பதை அறிந்த போது நிம்மதி ஏற்பட்டாலும், மறுபுறம் கவலையாகவும், கோபமாகவும் இருந்தது. கொல்லப்பட்டவை 11 மயில்கள். கொன்றவர்கள் யார்? ஒரு ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர், அவரது மகன், ஒரு முன்னாள் இராணுவ வீரர், இன்னும் ஒருவர். எதற்காகக் கொன்றார்கள்? அவற்றின் கறியை சுவைப்பதற்காக. மயில்களைச் சுடும் போது அது […]

Of tamarind and tolerance

An edited and shorter version of this article appeared in The Hindu Sunday Magazine on 17 June 2012. For centuries, long rows of grand tamarind trees have marked our roadsides, particularly in southern India. The wide, old roads radiating from Coimbatore city, in particular, had long rows of grand tamarind trees on either side. One […]

Forest of the aliens

Like the proboscis of a malarial mosquito the Andaman Trunk Road pierces the Jarawa forest. The road carries a steady stream of vehicles, bunched into convoys with guards. By the road are heaps of stones and the claw marks of heavy machinery: the road will soon be wider. Just beyond, on either side, stretches the […]