இயற்கையை அழித்தா வளர்ச்சி?

Unabridged Tamil version (Translated by P. Jeganathan) of “The long road to growth”  by T. R. Shankar Raman that appeared in The Hindu on 19th March 2015. Abridged version of this article appeared in The Hindu Tamil on 18th April 2015 (see here). கடந்த ஆகஸ்டு 2014 மற்றும் ஜனவரி 2015 நடந்த இரண்டே தேசிய காட்டுயிர் வாரியக் (National […]

Watching the wasp

It was late in the morning on the bank of the river Cauvery. Eight of us friends were walking along the tree-lined bank and watching birds in that strip of riverine forest filled with Terminalia arjuna trees. Suddenly someone screamed. Hey look at this! We all huddled together and looked where the finger was pointed. […]

நமக்காகவும், சிறுத்தைகளுக்காகவும்..

வால்பாறை பகுதிகளில் சிறுத்தை-மனிதன் எதிர்கொள்ளலை சமாளிக்க/குறைக்க இயற்கை பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் (Nature Conservation Foundation) மழைக்காட்டு ஆராய்ச்சி நிலையம் (Rainforest Research Station) பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. சிறுத்தை ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுதல், அவை நடமாடுமிடத்தில் பொதுமக்களாகிய நாம் செய்ய வேண்டிய, கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் முதலிய கருத்துக்களை பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு வழிகளில் எடுத்துச் சொல்லுதல் போன்றவை இந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் செயல்பாடுகளில் ஒன்று. வால்பாறையின் பொதுமக்கள், பத்திரிக்கையாளர்கள், தேயிலைத் தோட்ட அதிகாரிகள், பணியாளார்கள், ஆனைமலை புலிகள் […]

குப்பைத் தொட்டியைத் தேடி…

நான் இருப்பது வால்பாறையில். தேயிலைத் தோட்டங்கள் சூழ்ந்த குடியிருப்புப் பகுதியில் வசிக்கிறேன். அந்தத் தோட்டங்களைச் சுற்றிலும் வனப்பகுதி இருப்பதால் வீட்டுக்கு அருகிலும் அவ்வப்போது காட்டு விலங்குகளைக் காண முடியும். வீடென்றிருந்தால் குப்பை சேரத்தான் செய்யும். காய்கறிக் கழிவு, மட்கும் குப்பையைத் தவிர, ஏனைய பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை வீட்டிலுள்ள குப்பை டப்பாவில் சேகரித்து, மாதம் ஒருமுறை வால்பாறையில் உள்ள, பெரிய குப்பை கொட்டுமிடத்தில் கொண்டுசேர்ப்பது வழக்கம். வீட்டின் அருகில் வீசியெறிந்தால் காட்டுயிர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும், வீட்டைச் சுற்றி பிளாஸ்டிக் […]

Careful while you click!

Who isn’t fascinated by birds’ nests with eggs in them? But remember that it may not be a good idea to take out your camera. Here’s why…   The moment she hears him uttering… pitititit… she knows something is wrong. Almost immediately, he gives another urgent call sounding like Be care-ful ! The urgency tells […]

Mute swan moments

A commonly seen bird doesn’t really excite a local birdwatcher. Long time ago, a British birdwatcher visiting India said Red-vented Bulbul was his favourite. I said, ‘yeah they are nice birds’ but without much enthusiasm. When I went to UK, a local birdwatcher asked me which British bird I liked most. I replied instantly ‘Mute Swan’. He […]

Out of sight, but Not out of mind

February 2013 wasn’t pleasant. It was filled with departure and demise of dear ones. It started with the death of an elephant. She was found in a stream after many days of her death. Fishes in that stream and maggots on her body were having a feast. We couldn’t really tell which herd she belonged to. Several […]

Books on birds in Tamil

Birds have fascinated human beings since early times. There have been many books, notes, and descriptions of birds and their behaviour in world literature, including several Indian languages. Birds have a special place in classical Tamil literature. Names given to some birds in ancient Sangam Tamil literature are still the same and in use (e.g., Koogai – Barn Owl and Thookanang […]

Acrobats on water

If you walk along the bank of a stream, river, lake, pond or even around lush green paddy field you will certainly notice dragonflies and damselflies. They are collectively called odonates (from the OrderOdonata ) and are an amazing group of insects. Their life cycle is closely associated with water. They are born, feed and […]

Glories of the streams

I am sitting by the side of a stream in the Western Ghats. It is my favourite stream. A small Ficus tree on the bank leans over it. Ferns and Impatiens adorn the bank. The sun is up, its rays dancing on the water. Schools of little fishes are busy feeding at the bottom of […]